Your browser does not support JavaScript!

機械與電腦輔助工程系    歡迎您!!!

   恭喜本系 李炳寅教授、林盛勇教授 榮獲 108-110年特聘教授           恭喜本系 張銀祐教授、蔡忠佑教授 榮獲 107年學術研究績優            恭喜本系 王文騰助理教授、李炳寅教授 及 張文陽教授 榮獲 107年產學合作績優

 

進修推廣部【四技】
UA-117165370-2